Colflori d'orella d'ase (Mallorca)

Espècie: Brassica oleracea var. botrytis (bròquil).
Comarca: Mallorca / Balears, Illes / Balears, Illes.
Vigència: .

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual