Mongeta perona de mata alta (Pallars Jussà)

Espècie: Phaseolus vulgaris (fesol, mongetera).
Comarca: Pallars Jussà / Lleida / Cataluña.
Vigència: .

Sembra o plantació
Se sembra a mitjan maig, pels voltants de Sant Isidre (15 de maig) en solcs de poca fondària i directament a la terra. Es posen dues o tres llavors a cada solc mantenint una distància de 40 a 50 cm. Es recomana deixar en
remull el fesol la nit abans de la sembra. La mongetera s'ha d'emparrar quan comença a fer fil. Se solen fer servir parrals d'avellaner, boix o freixe.
Petra Benyei 0.00 (0)00 comentaris
Maneig del sòl i desherbat
Poda i emparrat
Abonat i reg
Plagues i malalties
Collita i conservació
La tavella tendra es recull a finals de juliol, després tornen a florir i es recull el llegum per guardar el gra a l'octubre. El llegum es deixa en un lloc airejat perquè s'assequi. Es guarda en un lloc sec i fresc.
Petra Benyei 0.00 (0)00 comentaris
Propagació, selecció i millora
Atres activitats de maneig
Comercialització