Mongeta perona de mata alta (Pallars Jussà)

Espècie: Phaseolus vulgaris (fesol, mongetera).
Comarca: Pallars Jussà / Lleida / Cataluña.
Vigència: .

Descripció
Com es la planta i la part que es fa servir
Mongeta de mata alta per a consumir tendra o seca. Fulles simples de color verd fosc. Flor de color blanc-groguenc. Beines verdes i llises. Gra de color marró amb vetes més fosques.
Petra Benyei 0.00 (0)00 comentaris
Usos tradicionals
Alimentació humana i receptes
La mongeta perona es menja tendra (la tavella), "potxa" (el gra abans d'assecar-se) o seca (el gra sec). Les mongetes tendres es poden fer bullides amb patata o amb un sofregit de pernil. La mongeta "potxa" es menja bullida amb un raget d'oli. El gra sec es bull i s'afegeix als guisats, per exemple, amb orella de porc o botifarra.
Petra Benyei 0.00 (0)00 comentaris
Maneig tradicional
Sembra o plantació
Se sembra a mitjan maig, pels voltants de Sant Isidre (15 de maig) en solcs de poca fondària i directament a la terra. Es posen dues o tres llavors a cada solc mantenint una distància de 40 a 50 cm. Es recomana deixar en
remull el fesol la nit abans de la sembra. La mongetera s'ha d'emparrar quan comença a fer fil. Se solen fer servir parrals d'avellaner, boix o freixe.
Petra Benyei 0.00 (0)00 comentaris
Collita i conservació
La tavella tendra es recull a finals de juliol, després tornen a florir i es recull el llegum per guardar el gra a l'octubre. El llegum es deixa en un lloc airejat perquè s'assequi. Es guarda en un lloc sec i fresc.
Petra Benyei 0.00 (0)00 comentaris
Imatges
Imatges
Autoría: Laura Calvet
Petra Benyei 0.00 (0)00 comentaris
Mapa
Noms populars
Torre de Cabdella, La (Pallars Jussà / Lleida / Cataluña).
Petra Benyei 0.00 (0)00 comentaris
Mapa

Per tipus d'informació: Noms populars (1)

Per comunitats autònomes: Cataluña (1)

Per províncies: Lleida (1)

Per comarques: Pallars Jussà (1)