Ceba sang de bou (Maresme)

Espècie: Allium cepa (ceba).
Comarca: Maresme / Barcelona / Cataluña.
Vigència: .

Sembra o plantació
Maneig del sòl i desherbat
Poda i emparrat
Abonat i reg
Plagues i malalties
Collita i conservació
Propagació, selecció i millora
Atres activitats de maneig
Comercialització