Carabassa de torrar (Gandía)

Espècie: Cucurbita maxima (carabassera de bou).
Comarca: Gandía / Valencia/València / Comunitat Valenciana.
Vigència: .

Bancs de llavors/fruiters comunitaris
Bancs de llavors/fruiters públics
Bancs de llavors/fruiters privats
Productors artesanals de llavors