Carabassa de torrar (Gandía)

Espècie: Cucurbita maxima (carabassera de bou).
Comarca: Gandía / Valencia/València / Comunitat Valenciana.
Vigència: .

Alimentació humana i receptes
Alimentació animal
Ús medicinal
Ús veterinari
Ús tòxic i nociu
Ús combustible
Construcció
Indústria i artesania
Ús mediambiental
Ús ornamental
Ús social, simbòlic i ritual