Albergínia morada (Mallorca)

Espècie: Solanum melongena (alberginiera).
Comarca: Mallorca / Balears, Illes / Balears, Illes.
Vigència: .

Bancs de llavors/fruiters comunitaris
Bancs de llavors/fruiters públics
Bancs de llavors/fruiters privats
Productors artesanals de llavors