Busca un contingut concret entre totes les fitxes. Si no trobes res, prova a revisar si ho has escrit correctament. Recorda que has de buscar els municipis sense l'article determinant.

Cerca per contingut:   del tipus:
per la fitxa:
de l'espècie:
en el municipi:
Amb la selecció actual hi ha 259 informacions. Mostrant de la 61 a la 80. Pàgina 4 de 13
Data Usuari Fitxa Espècie Tipus Municipi Contingut  
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Carbassa del cacauet (Conca de Barberà) Cucurbita moschata Imatges Autoría: Xènia Torras
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Carbassa del cacauet (Conca de Barberà) Cucurbita moschata Usos i maneig tradicional Piles, Les
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Carbassa del ferro (Osona) Cucurbita maxima Imatges Autoría: Xènia Torras
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Enciam negre (Gironès) Lactuca sativa Imatges Autoría: Xènia Torras
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Enciam negre (Gironès) Lactuca sativa Usos i maneig tradicional Juià
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Enciam dels tres ulls (Bages) Lactuca sativa Imatges Autoría: Xènia Torras
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Escarola cabell d'àngel (Maresme) Cichorium endivia var. crispum Imatges Autoría: Xènia Torras
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Col pell de galàpet (Osona) Brassica oleracea var. capitata Imatges Col de cabdell
Autoría: Xènia Torras
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Col pell de galàpet (Osona) Brassica oleracea var. capitata Usos i maneig tradicional Vic
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Referències i enllaços El Cultivo de la Judía. Folleto de divulgación agrícola. Hermandad sindical provincial de agricultores y ganaderos. 1945. Hojas divulgadoras: La judía o alubia. Ministerio de Agricultura. Francisco de la Peña. 1948. Hojas divulgadoras: Judías de grano, variedades, cultivo y comercio. Ministerio de... Agricultura. José Puerta Romero. 1962. Cultivo perfeccionado de las hortalizas con todos los adelantos modernos. Establecimiento Tipográfico de Pedro Núñez. Navarro Soler, D. 1880. Prospecció de varietats locasl d’horta al Maresme. Associació L’Era. Xènia Torras i Martí. 2015. Varietats locals de mongetes del Vallès Oriental. Caracterització de 22 varietats. Consell Comarcal del Vallès Oriental. Jordi Puig Roca i Cristina Fíguls. 2014 Dossier tècnic nº29. Varietats locals catalanes (I): la mongeta del ganxet. DARP. Varios autores. Coord. Josep Maria Masses Tarragó. 2008. Variabilitat de la mongeta Ganxet (Phaseolus vulgaris L.): determinació de tipologies i selecció de línies comercials. Doctorat Esther Sánchez Bell. 2003.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Ús mediambiental Millora del sòl Com totes les lleguminoses, la mongeta del ganxet és una cultiu fixador de nitrogen atmosfèric que millora la fertilitat del sòl. Una de les raons del seu èxit de cultiu és que entrava fàcilment en les rotacions de cultiu amb altres espècies més exigents com les solanàcies, també so...l fer-se per a la rotació de camps de cereal.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Alimentació humana i receptes Es conrea exclusivament per al consum humà. Molt popular per acompanyar carns. Un dels plats tradicionals de Catalunya és la Botifarra amb seques, sent les seques jueves de consum en sec, la més popular la mongeta del ganxet. També es consumeix desgranat, és a dir el gra en verd sense la beina, aba...ns que s'assequi. Sol tenir mala conservació, així que sol ser una pràctica d'autoconsum, o per a clients que l'encarreguen amb anterioritat
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Imatges Manresa Sadurní Playà. Varietats de mongeta assecant-se al camp.
Autoría: Xènia Torras
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Comercialització Es comercialitza principalment el gra en sec. En menys quantitat cuinat en conserva, i de forma puntual i per a l'autoconsum desgranat.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Propagació, selecció i millora Sempre s'han seleccionat els grans de les beines més grans, de plantes sanes, amb una bona producció. Abans de la sembra es fa una segona selecció dels grans amb més ganxo. Alguns agricultors relacionen el ganxo de la mongeta amb la seva suavitat.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Collita i conservació La collita es fa de novembre a gener. Perquè s'assequin les beines, s'arrenquen les plantes amb la canya i es recullen en grups de 70-100 canyes. Aquest és el punt més delicat, si s'arrenquen massa aviat els grans no tenen una mida menor, i si s'espera massa es pot perdre la llavor a camp. Un cop re...collides les canyes amb la planta, es tapen amb un plàstic i es deixen de forma vertical assecar a camp durant 5-7 setmanes (veure foto). Un cop seques es baten copejant-les amb pals o fuet perquè obrin les beines i deixin anar el gra, fent la separació amb garbells. Després queda l'operació d'escollit, per treure les mongetes defectuoses, tacades, etc., realitzant-se generalment a les nits, amb la tertúlia que estableix la família al voltant d'una taula. Es congelen 72 hores a -20ºC per matar el corc. Això abans no era necessari ja que les temperatures en el camp i en les cases era inferior, i no hi havia tants problemes de corc.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Plagues i malalties Insectes: Aranya roja. Tractar amb sofre en pols o mullat. Heliothis armigera, tractar amb Bacillus thuringiensis Virus: variants del virus del mosaic. Eliminar plantes en camp. Control insectes vectors. Tractaments tèrmics post-collita en la llavor. Fongs com Pythium sp, Fusarium sp, Rhizoctonia ...sp, Verticillum sp. Ataquen la llavor i en estat plàntula. Evitar estrès del cultiu. Sembra en tac en comptes de sembra de llavor. Fongs com Esclerotínia, oïdi,, míldiu, antracnosi. Ataquen fulles i fruits. Són de fàcil detecció. Evitar excés humitat, tractaments amb sofre.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Abonat i reg A lser una lleguminosa no s'abona el terreny abans de la sembra, ja que això faria créixer molta mata i poca flor, retardant molt la collita que seria tardana i escassa. Les mongetes són exigents en aigua, es fa d'1 a 2 regs setmanals, depenent de l'evapotranspiració, la pluviometria i de l'estadi ...de creixement.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Poda i emparrat S'han d'entutorar, generalment amb canyes o amb bastons d'avellaner o freixer, en polleras (estructures de 4 canyes lligades a la part superior). No cal podar ni lligar-les, ja que les mongetes es enramen elles soles. Per al entutorat cal aprofitar una pluja quantiosa, o fer un reg en profunditat p...er poder clavar la canya o bastó uns 35-40 cm. de profunditat, sinó cauen.
09.03.2017 Xarxa Catalana de Graners Mongeta del ganxet (Vallès Oriental) Phaseolus vulgaris Maneig del sòl i desherbat Es fa un desherbat o birbada després de cada pluja. Antigament en haver de fer-se els solcs per al reg a manta ja cap al desherbat alhora que es refeien els solcs.