Lablab purpureus

Nombres populares, en castellano: fríjol flamenco (Valencia, zona castellanoparlante). en catalán: fesol falmenc, fesol de motor, fesol d'ungla, fesol d'ungleta (Valencia), orella de burro (Rafelguaraf).

Cómo reconocerla
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“La llavor és negra, amb una ungleta blanca molt bonica, com la de les faves però blanca del tot. Hi ha qui es menja les llavors, però no mereix la pena, són millor les de les fesoleres, tant siga la bajoqueta*, com la de careta o del garrofó. Del flamenc cal menjar-se la bajoca tendra. com a les bajoquetes*.”

[La semilla es negra, con una uña blanca muy bonita, como la de las habas pero totalmente blanca. Hay quién se come las semillas, pero no merece la pena, son mejor las de las habichuelas, tanto sea la bachoqueta*, como la de careta o del garrofón. Del fríjol flamenco hay que comerse la vaina tierna, como las bachoquetas*.]

*Variedad Bobby (legumbre fina y alargada, de sección esférica) de la judía común, Phaseolus vulgaris
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
“La floreta la fan sempre blanca com la neu. Quan érem nanos a voltes les collíem per menjar-se el culet de la flor, que estava dolç, com les de les acàcies. No feien a penes olor”.

[La flor la hacen siempre blanca como la nieve. Cuando éramos chiquillos a veces las cogíamos para comerse la base de la flor, que estaba dulce, como las de las acacias. No hacían apenas olor.]
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Les nostres sempre fan la flor blanca. Les he vistes a tot el terme i també a Silla, a Picassent, a Paiporta, a tots els termes de la marjal i de camí de València, i sempre són totes igual.
[Las nuestras siempre hacen la flor blanca. Las he visto en todo el término (Catarroja) y también en Silla, en Picassent, en Paiporta, en todos los términos del marjal y de camino a València, y siempre son todas iguales.]
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Dónde y cuándo se encuentra
Rafelguaraf (La Costera de Játiva / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
Pepe Andrés, de Rafelguaraf, comenta que es troba en llocs ben solejats, enramada a estructures com emparrats, valles, arbres secs. Creix amb molta facilitat buscant sempre la llum. El nom de "fesol de motor" ve de que és tradicional plantar alguna planta que done ombra davant el motor de reg per a facilitar el treball en estiu.

És de collita tardana, més que el garrofó, quan el dia es fa curt, a partir d'agost i setembre, dura fins que el fred para la planta.
Josep Roselló (Llavors d'ací)0.00 (0)00 comentarios
Mapa

Por tipo de información: Cómo reconocerla (3) Dónde y cuándo se encuentra (1)

Por comunidades autónomas: Comunitat Valenciana (4)

Por provincias: Valencia/València (4)

Por comarcas: Huerta de Valencia (3) La Costera de Játiva (1)

Enlace para filtrar la información que se muestra en el mapa para esta ficha.