Lablab purpureus

Nombres populares, en castellano: fríjol flamenco (Valencia, zona castellanoparlante). en catalán: fesol falmenc, fesol de motor, fesol d'ungla, fesol d'ungleta (Valencia), orella de burro (Rafelguaraf).

Alimentación humana y recetas
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Això és un cultiu molt antic, dels abuelos dels meus abuelos, ací a l’Horta i la marjal el tenim de tota la vida, però els llauraors ja no el cultiven. Surt on li va el terreny, on el tenien de sempre, perquè la gent jove ja no vol cuidar la mata.”

[Esto es un cultivo muy antiguo, de los abuelos de mis abuelos, aquí en l'Horta y el marjal lo tenemos de toda la vida, pero los agricultores ya no lo cultivan. Sale donde le va el terreno, donde lo tenían de siempre, porque la gente joven ya no quiere cuidar la mata.]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Es menja la bajoca encara tendreta, ans que el fesol. Abans de bullir-la cal llevar-li el nervi, que és molt fort. Es trosseja com la ferradura*, i s’afegeix al caldo per a fer l’arròs o el bullit. Té un sabor fort. En cru fa una olor una mica a ranci, però ja fet al putxero té un sabor molt bo. Cal bullir-la molt perquè la corfa de la bajoca és molt dura, més que la dels garrofons o les ferradures, que se li semblen per l’aspecte.”

[Se come la vaina todavía tierna, más que la judía. Antes de hervirla hay que quitarle el nervio, que es muy fuerte. Se trocea como la herradura*, y se añade al caldo para hacer el arroz o el cocido. Tiene un sabor fuerte. En crudo hace un olor un poco a rancio, pero ya cocinada en el cocido/puchero tiene un sabor muy bueno. Hay que hervirla muy porque la piel del fruto es muy dura, más que la de los garrofones o las ferraduras, que se le parecen por el aspecto.]

*Variedad Ferradura/Herradura o de legumbre plana y ancha de la judía común, Phaseolus vulgaris
Catarroja (Valencia).
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Es plantaven al peu de les casetes del motors de l’arrossar perquè aixina els caçadors les tenien a mà per a fer l’arròs de cacera de la marjal. Es feia tot junt amb les verdures de l’arròs en perol, i se li afegia la cacera d’eixe dia (pato, fotxa o el que s’haguera caçat). El perol es feia 3 o 4 hores o més. Com la caça del pato acabava prompte, hi havia tot el matí per a fer el perol, perquè la carn de la cacera és sempre molt dura. Per a l’arròs no calia la bajoca tan tendra, com es feia prou d’hores al foc podien posar-se bajoques una miqueta més madures, però que el gra estiguera verd, no fent-se ja negre.”

[Se plantaban al pie de las casetas de los motores del arrozal porque así los cazadores las tenían a mano para hacer el arroz de caza del marjal. Se hacía todo junto con las verduras del ‘arroz en perol’, y se le añadía la caza de ese día (pato, focha o lo que se hubiera cazado). El perol se hacía 3 o 4 horas o más. Como la caza del pato acababa temprano, había toda la mañana para hacer el perol, porque la carne de caza es siempre muy dura. Para el arroz no hacía falta el fruto tan tierno, como se hacía bastante de horas al fuego podían ponerse las legumbres un poco más maduras, pero que la judía estuviera verde, no haciéndose aún negra.]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Alimentación animal
Benifaió (Riberas del Júcar / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
Vicent Grau, de Benifaió, és venedor de verdures en mercats directes, ens comenta que a València, al mercat de Jesús, hi han dones majors que coneixen el fesol de motor, i quan el veuen en compren, inclòs per a congelar, ja que saben que no es troba amb facilitat.

També ens diu que s'utilitza a la cuina de diverses formes, sempre aprofitant la beina verda jove, mai el gra. La beina s'utilitza com qualsevol altra bajoca, trencada en bollit, fregida amb pernil, o a la paella.

De vegades, quan s'ha collit la beina de prou tamany, té un costat dur que cal llevar per que la resta quede tendra.
Josep Roselló (Llavors d'ací)0.00 (0)00 comentarios
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“És una mata molt forta, no cria poll. La branqueta és molt dura, l’ovella no se la menja si no és un brot molt tendre; la cabra sí que es menja el que siga, però prefereix sempre la fulla, perquè el tronquet el fa molt dur. Les bajoques cal collir-les menudes, si pot ser de mig pam o menos, quan el gra estiga encara verd. Si creixen més ja es fan molt dures, corretjoses.”

[Es una mata muy fuerte, no cría pulgón. El tallo es muy duro, la oveja no se lo come si no es un brote muy tierno; la cabra sí que se come lo que sea, pero prefiere siempre la hoja, porque el tallo lo hace muy duro. Las legumbres hay que cosecharlas jóvenes, si puede ser de medio palmo o menos, cuando la judía esté todavía verde. Si crecen más ya se hacen muy duras, correosas.]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Aroche (Sierra / Huelva / Andalucía).
También la consume el ganado
Información recopilada en expedición del CRF-INIA, por A. Peluzzo, A. Ruano, D. Gómez, F. Berrio, I. Martín y F. Varela, el 09-02-2004. Asociada a la accesión NC078895
Javier Tardío0.00 (0)00 comentarios
Uso medicinal
Uso veterinario
Uso tóxico y nocivo
Uso combustible
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“La mata seca d’un any a l’altre, millor usar-la per a encendre el foc.”
[La mata seca de un año al otro, mejor usarla para encender el fuego]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Construcción
Industria y artesanía
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“La mata és correjosa, de vegades s’usava la tija mig seca per al lligam, si no en tenies l’espart a mà, per als encanyats de les tomaqueres i les bajoquetes”
[La mata es correosa. A veces se usaba el tallo medio seco como atadura, si no tenías a mano el esparto, para los encañados de las tomateras y las judías]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Uso medioambiental
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Deien que fa bona la terra, com les altres fesoleres. On s’havia plantat un any, tot el que es ficara anava bé”
[Dicen que hace bueno el suelo, como las demás judías. Donde se había plantado un año, todo lo que se pusiera crecía bien]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Uso ornamental
Catarroja (Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana).
De entrevista con Francisco Ferrer (n. 1929, Catarroja, Valencia, agricultor) en diciembre de 2004. Texto en valenciano y entre corchetes, traducción al castellano.

“Creix emparrat i fa una mata molt densa, ajuda a fer el tancat, però només el temps que està viva. A les tanques fa també d’adorno si no hi havia més plantes, com una planta trepadora, les flors són boniquetes ”

[Crece emparrada y hace una mata densa, ayuda a hacer cercas, pero solo mientras está viva. En las cercas hace también de ornamental, como si fuera una planta trepadora, las flores son bonitas]
Catarroja (L'Horta, Valencia)
Emilio Laguna Lumbreras0.00 (0)00 comentarios
Uso social, simbólico o ritual
Mapa

Por tipo de información: Alimentación humana y recetas (5) Alimentación animal (4) Uso combustible (1) Industria y artesanía (1) Uso medioambiental (1) Uso ornamental (1)

Por comunidades autónomas: Comunitat Valenciana (9) Andalucía (3) Canarias (1)

Por provincias: Valencia/València (9) Huelva (2) Málaga (1) Santa Cruz de Tenerife (1)

Por comarcas: Huerta de Valencia (8) Sierra (2) Centro-Sur o Guadalorce (1) Riberas del Júcar (1) Isla de la Gomera (1)

Enlace para filtrar la información que se muestra en el mapa para esta ficha.