Pebre de tap de cortí (Mallorca)

Especie: Capsicum annuum (pimiento).
Comarca: Mallorca / Balears, Illes / Balears, Illes.
Vigencia: .

Descripción
Cómo es la planta y la parte que se utiliza
La planta produeix uns fruits vermells i de petites dimensions.
Aina Socies Fiol (Ass.Varietats Locals)0.00 (0)00 comentarios
Ciclo de cultivo
La sembra d'aquesta varietat sol començar per gener i acaba per abril. Els transplants es solen dur a terme entre els mesos d'abril i maig. La recol·lecció comença el mes de juny, i acaba per octubre.
Aina Socies Fiol (Ass.Varietats Locals)0.00 (0)00 comentarios
Usos tradicionales
Alimentación humana y recetas
Palma de Mallorca (Mallorca / Balears, Illes / Balears, Illes).
Condimento de platos y embutidos tradicionales
Laura Aceituno (La Troje)0.00 (0)00 comentarios
Imágenes
Imágenes
Palma de Mallorca (Mallorca / Balears, Illes / Balears, Illes).
Pebre de tap de cortí
Autoría: Associació de Varietats Locals Illes Balears.
Aina Socies Fiol (Ass.Varietats Locals)5.00 (1)00 comentarios
Referencias
Referencias y enlaces
Aina Socies Fiol (Ass.Varietats Locals)0.00 (0)00 comentarios
Conseguir semillas
Bancos de semillas/frutales privados
Associació de Varietats Locals
Carrer de la Santa Creu, 31 (Antic Escorxador)
07260 Porreres (Illes Balears)
Aina Socies Fiol (Ass.Varietats Locals)0.00 (0)00 comentarios
Mapa

Por tipo de información: Alimentación humana y recetas (1) Imágenes (1)

Por comunidades autónomas: Balears, Illes (2)

Por provincias: Balears, Illes (2)

Por comarcas: Mallorca (2)