Carabassa de l'horta (Huerta de Valencia)

Especie: Cucurbita maxima (calabaza).
Comarca: Huerta de Valencia / Valencia/València / Comunitat Valenciana.
Vigencia: .

Autoría: J. Roselló